Обич, грижа и топлина за децата.
       Децата са най-скъпото нещо за всеки от нас и ние сме готови да направим на-доброто за тях. За да растат децата ни в подходяща среда, за да бъдат обгрижвани и обучавани, за да бъдем спокойни за тях трябва да намерим подходящо място. Такова място е ДГ „Радост”. При нас децата се чувстват уютно, спокойно и ведро. Ние предлагаме грижи, възпитание и обучение за вашите деца - такива, каквито вие искате да бъдат.
       Прелиствайки летописната книга и албумите в нас се събуждат мили спомени. Обръщаме поглед назад в историята. Корените на детската градина търсим в далечния 19 април 1969г., когато се поставя началото на летоброенето на ДГ “Радост”. Първоначално са открити две групи, а през 1971 г. се откриват още две групи нощуващи от гр. Пловдив. Редят се години на усилен, всеотдаен труд.
       Така през годините от 1971 до 1995 детската градина работи вече със седем групи, а от 1996 до 1998 броя на групите е девет. Добрият микроклимат, професионализмът и трудолюбието са емблематични за детското заведение.
ЦДГ Радост - Асеновград ЦДГ Радост - Асеновград ЦДГ Радост - Асеновград ЦДГ Радост - Асеновград
       В периода 2000 - 2012 г. благодарение на огромния труд и оригиналните идеи на учителите работили и работещи в детското заведение се провеждат традиционни празници с богати и различни по съдържание музикално-сценични програми изнасяни пред родители и общественост.
       Близо половин вековен юбилей бе честван през месец април 2009 г. През който детската градина е запазила територия за деца, които са най-главната ценност и образователната ни система като цяло. Детското заведение продължава да изгражда стотици характери, възпитавало е и е обучило поколения деца - около 1300 на брой, за тях са се грижили около 100 учители и помощен персонал от създаването на градината до сега. Като социална институция те достойно изпълнява през годините своята обществена, важна и отговорна поръчка - подготвя подрастващите за училището и живота.
       Опирайки се на непреходните български традиции, ние ще  продължаваме да възпитаваме децата в общочовешки ценности и европейско самочувствие.
Добре дошли на сайта на ДГ “Радост” !
Р - РАЗВИТИЕ
А - АМБИЦИЯ
Д - ДОВЕРИЕ
О - ОБИЧ
С - СИГУРНОСТ
Т - ТРАДИЦИЯ
        ДГ ”Радост” - Асеновград с филиал в кв. Горни Воден е общинско детско заведение за възпитаване и обучение на деца от 3 до 7 години. Финансира се от община Асеновград. ДГ „Радост” се състои от 2 сгради  с 5 групи и филиал в кв. Горни Воден с една група. Общият брой деца  е 155. Педагогически екип - 15,5 , непедагогически екип - 13,5.