Бюджет на ДГ "Радост" - Асеновград към 30.09.2018г.

Бюджет на ДГ "Радост" - Асеновград към 30.06.2018г.

Бюджет на ДГ "Радост" - Асеновград към 31.03.2018г.

Бюджетен план на ДГ "Радост" - Асеновград за 2018г.


Бюджет на ДГ "Радост" - Асеновград за 2018г.

Заповед № А-186 / 07.02.2018г. на Община Асеновград

Бюджет на ДГ "Радост" - Асеновград към 31.01.2017г.

Бюджет на ДГ "Радост" - Асеновград към 31.12.2016г.
БЮДЖЕТ НА ДГ "РАДОСТ" АСЕНОВГРАД
с филиал в кв. Горни Воден