Тодорка Георгиева - директор
Тодорка Николаева Георгиева
директор

висше обр. магистър, ІІ ПКС
Нашият сплотен екип
Нашият екип
Педагогически персонал
Надка Георгиева Тончева - старши учител по музика
висше обр. магистър
Вили Стефанова Стоянова - старши учител
висше обр. магистър
Мария Костадинова Видолова - старши учител
професионален бакалавър
Нина  Василева Игнатова - старши учител
висше обр. магистър, ІІ ПКС
Садет Халил Узун - старши учител
висше обр., магистър, ІV ПКС
Ширин Фаик Чакър - старши учител
висше обр. магистър
Костадинка Божидарова Паскова - старши учител
висше обр. магистър
Леман Рафетова Солакова - старши учител
висше обр. бакалавър
Димитрина Илиева Бакалова - старши учител
висше обр., магистър
Пенка Василева Ангелова - старши учител
професионален бакалавър, ІV ПКС
Даниела Дианова Пейкова - учител
висше обр. бакалавър
Административен персонал
Гюлбеяр Байрамали Хаджъфейзулах - счетоводител
Юлия Младенова Казакова - касиер-домакин


Непедагогически персонал

Мария Кирилова Димитрова - помощник-възпитател
Марийка Желязкова Адвокатова - помощник-възпитател
Дургадън Дормуш Чобан - помощник-възпитател
Мукадез Дурмушали Калъч - помощник-възпитател
Марийка Георгиева Дамянова - помощник-възпитател

Помощен персонал
Рабина Сашева Митева - готвач
Елеонора Емилова Парапанова - помощник-готвач
Сабри Наимов Ферадов - огняр
Муазес Реджепова Мустафова

Педагогически персонал - филиал в кв. Горни Воден

Юлка Ангелова Кехайова - старши учител
висше обр. магистър
Бейдже Ибрям Чондрова - учител
висше обр. бакалавър

Непедагогически персонал - филиал в кв. Горни Воден
Мария Тодорова Сапунарова -
0,5 домакин, 0,5 помощник възпитател
Мария Костадинова Авкова - готвач
"Има три неща, които възрастните

могат да научат от децата:

Да бъдат радостни без повод,

винаги да са заети с нещо и

да се стремят с всички сили

към това, което желаят."

                                        Пауло Коелю